Department of Information Technology


Students Forum

SR.NO. NAMES YEAR POST
01 Mr. Atulesh Thakre Final Year PRESIDENT
02 Ms. Aditi Sahare 3rd Year VICE-PRESIDENT
03 Ms. Dhriti Pandey Final Year SECRETARY ADMIN
04 Mr. Yash Dharmik Final Year SECRETARY GENERAL
05 Ms. Manjiri Dhavtode 3rd Year JOINT SECRETARY
06 Mr. Atulesh Thakre Final Year TREASURER
07 Mr. Yogesh Rahangdale
Member:- Supreet Kour
Shlesha Gajbhiye Arvind Mishra
Final Year
Third Year Third Year Third Year
STUDENT EXECUTIVE ADMIN
08 Mr. Ayush Asutkar Member:- Tejaswini Domke
Jivita Kuhikar Ashu Rahangdale
Final Year Third Year Third Year Third Year STUDENT EXECUTIVE GENERAL
SR.NO. NAMES YEAR COMMITTEES
01 Head: Dileep Kushwaha Nitanshu Burbure
Co-head:
Vishnu Thandel Ayush Lokhande Priyanshu Nashine
Member:-
Samiksha Kale Anurag Yamnurwar
Final Year TECHNICAL & CND
Third Year Third Year Third Year
Second Year Second Year
02 HEAD: Harshad Umate
Rahul Shegamwar
Final Year SPORTS
Co-head:- Prabhat Ranasingh
Rohit Sahu Aditya Chaudhari
MEMBERS:
Utkarsha Bhasarkar Asutosh Pande Yash Mondulkar Aman Singh
Third Year Third Year Third Year Second Year Second Year Second Year Second Year
03 HEAD: Sneha Kunwar
Ayush Raut Shriya Samaddar
Final Year Final Year Final Year EVENT MANAGMENT & DECORATIONS