Department of Mechanical Engineering
(Accredited by N.B.A.)


Topper List

List of Rank holders in University Examination (2020-21)
Order of Merit No. University Roll No. Name of the Student Year of Exam. Branch %age CGPA
1 302280 SAHIL VINOD KANNAMWAR IV A Sem-2021 Mechanical  85.14 8.72
2 302260 PRATIK ANILRAO DHOTE 84.14 8.72
3 302289 SHAHNAWAZ ALAM 83.71 8.8
4 302182 AKASH GAJNANA KALANE 83.57 8.76
5 302215 HARSHAL GHANSHYAM BUTLEY 83.43 8.6
6 302264 RAKSHIT KISHOR RAUT 82.71 8.76
7 302179 ADITYA SUKHDEV THAKRE 82.71 8.72
8 302307 VIKRANT RAJIV BAGDE 82.29 8.8
9 302251 PIYUSH CHANDRASHEKHAR DHAWAD 81.57 8.64
10 302298 TEJAS RAVINDRA BUTLE 81.57 8.56
11 302206 ESHANT CHANDRASHEKHAR PATLE IV B Sem-2021 87.86 9.36
12 302194 ATHARVA KAMAL DAS 86 8.88
13 302321 YOGENDRA MADHUKAR GADHAWE 85.86 9.04.
14 302209 GIRISH SHAILESH KHOBRAGADE 84.71 8.84
15 302272 ROHIT ANKUSHRAO MURASKAR 84.43 9.04
16 302306 VIBHAV ISHAN KAPUSKAR 84.29 9
17 302193 ASHWIN SURESH KADU 84.14 8.84
18 302263 RAJNISH KUMAR 83.86 8.88
19 302197 BHAVESH SANDIP CHAWHAN 83.43 8.76
20 302259 PRATIK ASARAM GEDAM 83.29 8.72
21 288279 VI A Sem-2021 85.5 8.87
22 288242 SAMARTH SANJAY JAISWAL 85.125 8.6
23 288186 MAYUR MANOHAR YENURKAR 84.625 8.8
24 288112 ABHISHEK HARI PAWAR 84.5 8.87
25 288194 NAVLESH RAMESH JAMDAR 84.5 8.87
26 288160 HIMANSHU BHEDRAM NIMBEKAR 84.375 9.1
27 288178 KULDEEP DEVENDRA KUSHWAHA 84.375 8.9
28 288137 ASHLESH MAHENDRA CHINCHKHEDE 84 8.73
29 288243 SAMYAK DINESH INDURKAR 82.25 8.5
30 288198 NISHANT CHANDRASHEKHAR RAKESH 82.125 8.73
31 288236 SAHIL RAJU KAPSE VI B Sem-2021 87.125 9.17
32 288111 ABHINAV ASHOK BHASHARKAR 87 9.1
33 288097 AMISHA NARENDRA KALE 84.75 9.07
34 288153 GHANSHYAM PITAMBER PATEL 84.25 9
35 288136 ASHISH SANJU RAUT 84.125 8.67
36 288230 ROSHAN SURENDRA SATPUTE 84.125 8.77
37 288163 HIMANSHU RAVINDRA PACHPUTE 83.875 8.97
38 288189 MOHIT MORESHWAR WAGHMARE 83.75 8.97
39 288218 PRANIT SANJAY GHAGARE 83.625 8.7
40 288207 PIYUSH NAMDEORAO DAFALE 83.375 8.63
41 274271 ASHWIN PRABHAKAR NINAWE VII A Sem-2021 94.5
42 274421 SANGHARSH ASARAM DHANVIJAY 92.88
43 274482 VIVEK VILAS KHOBRAGADE 92.5
44 274468 TEJAS VINAY MUKKAWAR 92.38
45 274265 ANIMESH MILIND NIKHARE 92.38
46 274281 CHETAN MANOHAR RADKE 92
47 274402 ROSHAN BHUJANGRAO DAF 91.88
48 274456 SUPRIT SANJAY BAGWALE 91.5
49 274262 ANAND ABHAY HALWE 91.38
50 274386 RAJAT GHANSHAM SAKHARE 91.38
51 274370   PRATIK ARUNJI GIRADKAR VII B Sem-2021 94.5
52 274358   PRAJWAL WASUDEO SATPAISE 92.75
53 274388   RAJAT NISHIKANT TIWARI 91.38
54 274321   MAYUR MAHADEVRAO SATPUTE 91.13
55 274479   VIRANCHEE PANKAJ JOSHI 91
56 274442   SHREYAS SUDHIR PADHYE 90.88
57 274307   KSHITIJ SURESH WAHANE 90.63
58 274374   PRATIK PRASHANT PATIL 90.63
59 274471   UDAY VINOD SHAHU 90.25
60 274394   ROBIN VIRENDRA SINGH 90